Hizmetlerimiz

Limanımıza yanaşıp kalkan gemilere Şirketimizce kılavuzluk hizmeti verilip Rize Liman Yönetmeliğine göre

● - 2.000- 5.000 GRT arası gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde 1 römorkör
● - 5.001-15.000 GRT arası gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde 2 römorkör
● - 15.001-30.000 GRT arası gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde 2 veya 18 ton çekme kuvvetinde 3 römorkör
● - 30.000 GRT den büyük gemiler ise, 30 ton kuvvetinde 2 veya 20 ton çekme kuvvetinde 3 römorkör alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yanaşma kalkmalarda manevra kabiliyeti yüksek baş pervaneli gemilere özelliklerine göre römorkör alma şartlarında Liman Başkanlığınca indirim yapılabilir.

Haftada iki sefer olmak üzere Gürcistan' ın Poti Limanına karşılıklı yapılan roro seferlerine ara verilmiş bulunmaktadır.