Kurumsal

RİPORT Rize limanının hinterlandı dar olmasına karşılık başlıcalar;

● - Doğusunda karayolu ile Hopa ve Gürcistan
● - Kuzeyinde tarifeli Ro Ro hattıyla Gürcistan'ın POTİ limanı
● - Güneyinde ise Erzurum ve en yakın İran Transit yolu olması nedeniyle İRAN'dır.