Hizmetlerimiz

Genel yük taşımaya elverişli olan gemilere rıhtımlarımızda bigbagli, balyalı, paletli veya bundle yükleme ve tahliye hizmeti verilmektedir. Her nevi genel kargo mahiyetindeki yükün yükleme ve tahliyesi, yük elleçleme standartlarına uygun bir şekilde hasarsız, kaliteli ve yükseketkinlik prensiplerine bağlı olarak,yapılmaktadır.
 
Genel kargo mahiyetindeki eşyalar, eşyanın özelliğinden dolayı çevre ve hava şartlarından korunması maksadıyla geçici depolama sahasında bulunan üstü kapalı ambarlara alınır. Gemilere yüklenecek genel kargo eşya, daha önceden ambara alınmak üzere limana teslim edilmiş ise gemiye teslim liman tarafından, daha önceden işletmenin ambarına teslim edilmemiş ise gemiye teslim eşya sahibi tarafından yapılır.

Gemiden boşaltılacak eşya gemi kaptanından limanca teslim alınır.

Teslim alınan bu eşya ambara alınacaksa ambar çıkışında, supalan olacaksa kara vasıtasında eşya sahibine teslim edilir.

Tüm bunların yanında Ulusal ve uluslar arası Rizeport Lojistik olarak tüm yükleri adres teslim yükleri yapabilmekteyiz

 

RİDENPET TARAFINDAN

Proje yükleri ile General korgo, Özel kaplara konmuş yükler ile Konteyner shifting hizmeti

  Bir gemideki dolu ve\veya boş konteynerlerin bu geminin diğer bir ambarına, güvertesine veya bir güverteden diğer güverteye aktarılması "Gemi İçi Shifting", gemiden rıhtıma ve bilahare tekrar gemiye yüklenmesi "Gemi-Kara-Gemi Shifting" hizmetidir.

Lashing-unlashing hizmeti

  Gemiye yüklenen konteynerlerin gemi kaptanı isteği doğrultusunda bar, bridge, rod bağlanarak sağlamlaştırılması "lashing" veya bunun tersine çözülmesi "unlashing" hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Twistlock çözme işlemi her ne kadar lashing hizmetleri içinde mütaala edilirse bile nitelikleri belli lashing olduğundan ayrıca ücretlendirilmesi liman yetkisindedir.