Hizmetlerimiz

Bölge ve Transit oluşacak her türlü boru ve malzemelerin boşaltılıp transfer edilmesi

Konteyner shifting hizmeti

  Bir gemideki dolu ve\veya boş geminin diğer bir ambarına, güvertesine veya bir güverteden diğer güverteye aktarılması "Gemi İçi Shifting", gemiden rıhtıma ve bilahare tekrar gemiye yüklenmesi "Gemi-Kara-Gemi Shifting" hizmetidir.

Lashing-unlashing hizmeti

  Gemiye yüklenen yüklerin gemi kaptanı isteği doğrultusunda bar, bridge, rod bağlanarak sağlamlaştırılması "lashing" veya bunun tersine çözülmesi "unlashing" hizmeti olarak tanımlanmaktadır.

Twistlock çözme işlemi her ne kadar lashing hizmetleri içinde mütaala edilirse bile nitelikleri belli lashing olduğundan ayrıca ücretlendirilmesi liman yetkisindedir.