Kurumsal

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, şehir merkezinde doğal koylarda çektirmelerle yapılan yükleme ve boşaltma işlemleri, ilk defa Çay-Kur'a ait çay fabrikası önünde kurulan bir iskele ile kömür gemilerine boşaltılmaya başlanmış ve limanın temeli o günlerde atılmıştır.

Daha sonra 1966 yılında Balıkçı Barınağı olarak yapımına başlanmış ve 1991 yılına kadar tarım sektöründen programa girip safha safha inşaatı tamamlanmıştır.

İlk kez Bakanlar Kurulunun 85/9194 sayılı kararı ile Ulaştırma sektörüne geçerek Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve bu tarihten itibaren yatırımlar hızlanmıştır.

Bilahare 1997 yılında özelleştirilerek RİPORT Rize Limanı İşletmesi Yatırım AŞ’ye devredilmiştir.

RİPORT Rize limanının hinterlandı dar olmasına karşılık başlıcaları;

● - Doğusunda karayolu ile Hopa ve Gürcistan
● - Kuzeyinde tarifeli Ro Ro hattıyla Gürcistan'ın POTİ limanı
● - Güneyinde ise Erzurum ve en yakın İran Transit yolu olması nedeniyle İRAN' dır.

Rize limanı, iç liman ve dış liman olarak ikiye ayrılmaktadır. İç limanda küçük gemilere ve balıkçı teknelerine hizmet veren -2.50m. —4.50m. Derinliğinde toplam 500m. Rıhtım bulunmaktadır.

Bunun haricinde -8.00m. Ve -12.00m. Derinliğinde 3 adet Ana Ticaret rıhtımı ve 1 adet Ro Ro rıhtımı bulunmaktadır.

● - Karayolu bağlantısı Samsun-Sarp karayolu üstgeçit viyadükle limanın yanından geçmektedir.
● - Ana Ticaret rıhtımı tel örgülerle çevrili olup, tek girişi ve çıkışı bulunmaktadır.
● - Liman sahasının güvenliği tel örgüler, 24 saat gezici ekiplerle ve ISPS Kod kapsamında 30 adet Güvenlik Kamerası ile sağlanmakta, görüntüler, güvenlik merkezinden monitörle izlenmektedir.
● - Ziyaretçilere ve Kara Taşıtlarına park alanı ayrılmıştır.
● - Liman içinde Emniyete Müdürlüğüne ait birim olup, pasaport kontrolleri buradan yapılmaktadır.
● - En yakın Sağlık birimi Limana 1 km mesafededir.
● - Limanda Gümrük Muhafaza Birim Amirliği ve Gümrük Müdürlüğü Ofisleri bulunmaktadır.
● - Yolcu Salonu mevcuttur.
● - Rıhtımları ve belli noktaları kapsayan yangın söndürme su hatları mevcuttur.

Liman,2.500.000 ton/yıl elleçleme imkânına sahiptir.