RİPORT DÜN BUGÜN YARIN

Port of Rize (2021)

Rize limanı, İç ve Dış RIHTIM

İç Liman Proje Yük / General Kargo hizmetleri

-   8.00           (30 Metre) Ro Ro Rıhtımı Kapak açma uygunlukta

- 11.00           (∞-200m ) Cevher Rıhtımı 

-   8.00m        (∞-200m)  Yük Rıhtımı

-   9.00m        (∞-130m)  Yolcu Rıhtımı

 İç Rıhtım Küçük gemilere, balıkçı tekneleri

-2.50m. 250 Metre

-4.50m. 250 Metre

Liman Teknik özellikleri

● - Karayolu bağlantısı döner kavşak limanın yanından geçmektedir.
● - Ana Ticaret rıhtımı tel örgü ile çevrili, tek giriş, tek çıkış vardır.
● – Tüm Liman saha güvenliği tel örgü ile çevrili olup, ISPS Kod kapsamında 24 saat gezici ekip ve Güvenlik Kamera Sistemi dahilinde

Görüntüler kayıt altına alınıp, merkezden Monitör ile izlenmektedir.

“Plaka Tanıma Sistemi tarafından, Araç giriş - çıkışları Ulusal Hudut Kapısı olması nedeni ile denetlenmektedir.”

● - Ziyaretçilere ve Kara Taşıtları için park alanı bulunmaktadır.
● - Liman içinde bulunan , Emniyet Müdürlüğü’ne ait Rize Deniz Limanı Şube Müdürlüğü  ile pasaport kontrol işlemleri, Limandan yapılmaktadır.
● - En yakın Tam teşekküllü Devlet  Hastanesi, Limana 1 km mesafededir.
● - Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği, Gümrük Müdürlüğü Ofisleri de liman içinde bulunmaktadır.
●- Yolcu Salon vardır.
● - Rıhtım ve gerekli noktalarda  yangın söndürme tesisatı -su hatları mevcuttur.

1997 Yılı Özelleştirme öncesi ve Kapasitesi VE Günümüzde

RİPORT RİZE Liman İşletmesi YATIRIM A.Ş.

1997 yılı, Özelleştirme öncesi TDİ tarafından işletilen liman Rize Limanı ,  işletme şefliği ile Hopa ve Trabzon illeri arasındadır.

1997 yıl öncesi Rize LİMAN bağlantılı GENEL yük KAPASİTESİ

İthal kömür (Selimoğlu Dış Ticaret)                          10.000 MT

ÇAY Gübresi “DAHİLİ” (Paketli) Kooperatifler       18.500 MT

Çaykur Yerli Kömür (Armatörler Birliği)                   40.000 MT

ÇBİ Maden Konsantre Dökme (Yükleme)            130.000 MT

İLK HAMLE:

RİPORT ilk Özelleştiğinde,  İşletme unsurlarını tamamladı.

Rize Ekonomisi, 1997 yılı öncesi ve sonrasında bölgesel ekonomik kalkınmada Çay harici sanayi üretimine dayalı kalkınma hamlesi yapamamış, Rize mevcut Liman, yük, tüketim ve üretim hinterlandını geliştirememişti.

2000 YILI SONRASINDA ÜLKEDE HIZLI SANAYİLEŞME yaşanırken; Rize’de SANAYİ Ülke ve komşu illere nazaran Liman işletilmesi için yük hareketi sağlayacak uygun faaliyet ve şartları sağlayamamıştı.

Rize’de Liman işletmeciliği anlayışı, Bölgesel Hinterland ve talepler doğrultusunda, Şehir limanı beslenememiş ve gelişememiştir.

RİPORT’un Özelleştirme sonrası İlk 10 yılı:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ)’ den devir alınan makineler,  biri hurda diğer ikisi kısa süre sonra devre dışı kalan demode iki vinç olması sebebiyle, kısa mesafeler nedeni ile rakip komşu limanların Özelleştirilme sonrası, onlara devir edilen tam donanımlı bir liman ve makinelere karşın RİPORT özelleştirme öncesine nazaran komşu limanlara karşın farklı bir başarı elde edememiştir.

Tarife Gereği Pilota tabi olmayan 1000 GRT TON altı düşük (700 ile 1.200 Ton) gemiler taşıdığı dahili yükleri, TDİ tarifesinde olduğu gibi kendilerine zorlama yapılmadan, Limanlar ve ilçelerin balıkçı barınaklarında RİZE LİMANI da dahil bu küçük gemiler, kendi gemi vinçleri ile boşaltmaya, Liman işletmeye 0.50 USD bedel ödemeye, balıkçı barınaklarına yapılan boşaltmalar için ise 0.10 USD ödemeye devam ederken, RİPORT  yeni yük akışlarını sağlayamamıştır.

Rize’de hala yeterli yük, sanayi ve ulaştırma hinterlandı olmadığı için, Limancılık işletmelerine yansıyacak bir kısım olumsuz şartlardan dolayı, Liman işletmesi üst yapı makineler olarak tam oluşamamıştır. 1997 yılı sonrası TDİ den kalma yük ve Mevcut TALEPLER sınırlı ve kademeli olduğu için RİPORT özelleştirme sonrası acil önlemler harici çok büyük yatırım imkânı yaratamamıştır.

LOJİSTİKTE LİMANCILIK:

ÖZEL BİR LİMANDA YATIRIM VE ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL OLMALI?

RİZE Limanı için neler yapılması gerekirdi?

RİPORT İşletmesi olarak yatırım istek ve talepleri;

Anlık

Kısa,

Orta

Uzun vadeli sıraladığımızda.

Anlık ve Kısa-Orta vade

“Planlamada ilk 10 Yıl başarılanlar”

1-Personel (Teknik İdari)

         2010 yılı sonrası Liman işletme; Yeterli yetkinliğe sahip Kadrolar oluşturup, nitelikli personel alımları yapılmıştır.

2-ISPS Güvenlik Kod

Özelleştirme sonrası Uluslararası tüm limanlarda standartlaşma içeren tüm güvenlik önlemleri tamamlanmıştır.

2-Kılavuzluk

Özelleştirme sonrası , olmayan Kılavuzluk teşkilat izni RİPORT A.Ş. olarak alındı ve  yeniden Römorkör, Pilot Bot, Palamar Botu, Kılavuz Pilot satın alınıp teşkilat tam olarak kurulmuştur.

3-İdari, sosyal, personel, işletme Binası

Özelleştirme öncesi Barakalarda işlem gören TDİ Liman işletmesi, yerini Bölgedeki tüm limanların aksine Modern idari bina ve gerekli diğer tüm yapıların yeniden yapıldığı bir yönetim düzenine bırakmıştır.

4-Teçhizat, Çevre

Çevre imar planı,

Acil Müdahale Planı ve tesisatı.

Katı ve Sıvı Atık alma tesisi.

Özelleştirme sonrası Rize limanı ciddi yatırımlar yaparak, limanlarda olması istenen kanun maddelerinde yer alan standartlara uygun hale getirilmiştir.

5-İşletme İzni

TDİ Özelleştirme öncesi alınmayan işletme izni, işletmenin kapanmasına kadar sorun teşkil edeceğinden, RİPORT tarafından gerekli yatırımlar yapılıp, Geçici işletme izni alınma yöntemi ile çözülmüştür.

6-Yolcu Salonu

Özelleştirme öncesi TDİ Çadır kurma yöntemi ile var olan sorun, RİPORT tarafından; Yolcu, Roro, Pessenger Roro gelebilmesi şart olduğundan, kalıcı yolcu salonu yeniden inşa edilmiştir.

7-Depolama, dökme yük ve paletli yük için Kapalı Hangar

Özelleştirme Öncesi Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. kullanımda olan hangarlar hariç, 1 m2 kapalı alan bulunmamaktaydı. Komşu limanlarda Özelleşmeden önce büyük oranlarda kapalı hangarlar olması rekabet imkânını ortadan kaldırıyordu.

RİPORT yeniden her türlü GENERAL KARGO yükleri için 7.000 m2 hangar yapmıştır.

Dökme yükler için planlanarak yapılan Yeni hangarların Yükseklikleri, 9 Metre duvarlar, 7 metre ölçülerine sahiptir.

8- Gümrüklü Geçici Depolama alanı ve Gümrüklü Antrepo

RİPORT uluslararası ticareti geliştirmek için, Geçici Depo ruhsat alanı belirleyip, gerekli yatırımları yapıp tescil ettirmiştir.

9-Rize Çay ihtisas Gümrüğü ilan edildi

Rize bölge limanlarında ilk A Tipi Genel Antrepo RİPORT limanda kurulmuştur.

ANTREPO İŞLETMESİ:

TDİ fiyat tarifesi ile Özelleştirme “İşletme Hakkı Devir sözleşmesinde” yer almadığı, Liman faaliyeti olmadığı halde TDİ tarafından %2 pay alınır kısmında olması gerekirken, bu oran  %25 pay olarak zorla dikta edilmiş ve bu oranda alınmaya dahil edilince; şehirde açılan iki A TİPİ Antrepo sayesinde Rekabet edemeyip RİPORT Antrepo kapanmak zorunda kalmıştır.

Limanda yaptığımız DEPO yatırımları ile Geçici depolama çalışması için A Tipi Antrepo Deposu kiraya verilmiştir.

10-Makineleşme (Vinçler, Kapma, Polip, Forkliftler, Bunker V.B)

RİPORT İşletme yıl boyunca homojen dağılımlı yeterli tonajlarda sürekli yükü olamamıştır.   (En az 300 MT/Yıl Boşaltma)

RİPORT Makineleşme tercihi: Yüklenici, yük sahibi, ithalatçı, MULTİMODAL Taşıyıcı, Forwarders Firmalarını TEŞVİK için amaç,

Limana yük getiren, Gemi Acente, Limanı tercih eden Gümrük Komisyoncularına kolaylık sağlamaktır.

RİZE LİMANI Bölgemiz de LOJİSTİK Sektörünü bu yöntemle etkin olabilmek ve karlılık içerisinde çalıştırmaktır.

Hedefimiz, İŞLETMEMİZ ve Müşterilerimizin çalışmaları ile Limanımız için karlı olabilecek, daha çok MULTİMODAL taşımaya önem veren, ithalat yapan, yük devamlılığı için sürekli yatırımlar yapıp kendini geliştiren ve LİMAN GELİRLERİNİ artıracak,  yatırıma meyilli firmalara teşvikler sağlayıp komşu limanlardan yükler çekmek ve iki taraflı  etkileşimde sürekli olarak karşılıklı yarar arayışı prensibi ile çalışmaktır.

RİPORT Rize liman işletmesini sürekli çalışır hale getirmek için PAY VE PAYDAŞLARIMIZA bir takım imtiyazlar vermekteyiz.

11-Limanı destekleyecek (Multimodal, Forwarders) Firmalar

KOMŞU limanların Özelleştirme öncesi var olan tüm imkân ve  ULAŞTIRMA hinterlandı nedeniyle ciddi oranda iş kapasitelerinin yüksek olması,  RİPORT Rize Limanının, LOJİSTİK ve Bölge pazardan müşteri kapmak, yeni imkan yaratmak ve  istihdam sağlaması için ciddi desteğe ihtiyacını kesin kılmaktadır.

TDİ var olan fiyat tarifesi ve en son 2021 yılı sonuna kadar İŞLETME Uhdesinde olan “TDİ TAŞUCU Liman işletmesi” tarifesinde uyguladığı, Müşteri odaklı esnek Fiyat tarifesine benzer bir takım destekler sunduğumuz tarifemiz ile RİPORT 2018, 2019, 2020, 2021 sabit olan bu istihdam ve CİRO rakamları yakalamıştır.

Artan gelirler sayesinde kendi kılavuzluk teşkilatını yaşatabilmektedir.

RİPORT TEŞVİK EDİCİ bu uygulamalar sayesinde “Ovit Tüneli” Rize Lojistik Üs için “İYİDERE Liman” ihalesi yapıldı ve inşası yapılmaya devam ederken, Rize’de (Multimodal, Forwarders) LOJİSTİK Gelişmekte ve  Ulaştırmayı artırıcı firmalar ile DEVLET sektörel yatırımlar yapmaya devam etmektedir.

12-Kamyon, TIR Uluslar Arası Taşıma ve (Multimodal, Forwarders)

 LOJİSTİK firmaları

Rize taşıma sektörü 2010 yılına kadar Çay tarımı ve Çay Üretim, Transferi şekline göre çalıştığı için, Rize’de tüm taşımalar kasalı kamyon, tenteli TIR ve Hafriyat damperli araçlar ile dizayn edilmiştir.

Limanların işine yaramayacak yüksek taşıma kapasitesi olmayan bu araçlar Liman işletmeyi destekleyen nitelikte değildir.

Liman İŞLETMELERİ destekleyen araçlar:

TIR Damper Dorse,

Yüksek tonaj Kamyon 8x2

Konteyner Kilit Dorse

Sal Dorse

Yanlardan açılabilen kapaklı Kamyon ile Liman işletmesi Dorse, kamyon, TIR bünyesinde bulunduran benzer YEREL FİRMALARA da aynı zamanda destek verilmiştir.

13-Hinterland, Ulusal yollara bağlantısı

Limandan çıkan araçlar Doğuya Rize-Ovit-Erzurum ya da Rize-Hopa-Erzurum veya Rize-Trabzon-Erzurum yolunu kullanmaktadır. OVİT TÜNELİ yol inşası hala devam ederken, diğer iki güzergâhı kullanan araç ve firmaların il dışı pazarlara giden yüklerdeki transfer maliyetini düşünerek, komşu limanlarla aradaki mesafe için Rize Limanını kullanan boşaltma firmalarına REKABET için ciddi oranda İNDİRİMLER VE KOLAYLIKLAR sağlamaktayız.

RİPORT olarak komşu illere nazaran bir kısım destekler sağlandığı için günümüzdeki mümkün tonajlara ulaşabilmesi sebebiyle, diğer limanlarda var olan firmalar ile bizdeki firma rekabeti için zaman içerisinde bir dizi şikâyet olmakta ve sorunlar oluşmaktadır.

14- RİZEDE Sanayi, Üretim, Tüketim, İthalat, İhracat firmaları

Ülkede Organize Sanayisi olan son il Rize kalmış olmakla birlikte Rize - OSB 2000 yılı itibari ile üretime geçmiştir.

Rize OSB sadece Üretim değil genelde Depo ağırlıklı, hammadde kullanmayan yatırımcıları tercih etmiştir.

Rize OSB bu yanlış politikalar ile Rize OSB Liman kullanacak, limanlardan yük taşıması yapacak sanayi firmalarına sahip olamadı. Rize OSB firmaları şimdiye kadar gemi ile yük getirme imkânı olmadı.

15- Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Özelleştirme idaresi Başkanlığı Etkisi;

Rize, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Antalya, Trabzon Özelleştirme ihalesi aynı şartlarda 1996 YILINDA Sabit Bedel ve cirodan %25 pay almak alma koşuluyla,  30 yıllığına ihale edilmişti.

Rize, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Tekirdağ 1997 yılında sonuçlanıp Özelleştirilmiştir.

İlk özelleştirme çok ağır şartlarla ve TDİ’nin sürekli baskısı hissedilince daha sonraki ilk iki liman ve sonrası tüm limanlar çok daha farklı yöntemle ÖZELLEŞTİRİLDİ.

Trabzon ve Antalya 2003 yılında özelleştirilme şartları %25 Cirodan pay değiştirilip, 5 yıl sonra komşu limanlara göre daha elverişli şartlarda, Rekabet aykırı olarak yeniden ihale edildi.

Tekirdağ, Ordu %25 pay şartı ve TDİ baskılarına dayanamadığı için liman işletimi geri verildi.

Sinop limanına hiçbir yatırım yapılmadı.

Giresun limanı 3 kez el değiştirdi.

Özelleşen İLK LİMANLAR arasındaki çok sert olan şartları TAHKİM tehdidi ile TDİ daha da zorlaştırdı.

Liman Özelleştirilmesi sonrasında Denizcilik müsteşarlığının yeni düzenlemelerine maruz kalan tam rekabet şartları bozulan ve her şeye rağmen tüm zorluklarla direnen Hopa Limanı ve Rize Limanı kalmıştır.

Özelleşen limanlarda daha sonra değişen şartlar gösteriyor ki; Özelleştirmenin değiştirdiği ilk özelleştirme şartları çok sertti. Olması gereken mevcut şartları görüp teslim alan limanlar ilave vergiler ile baskılanmamalı, (Kılavuzlukta Cirodan %10) eski limanlar için ayrım yapılması gerekirdi.

İlk özelleşmenin harici, sonraki özelleşmiş limanlar mevcut yeni yasa, yönetmelik, tüzük, kanun vergi ve payları bilerek, görerek devir alıyorlar.

Kamu hizmeti gören ve İlk Özelleşen bu limanlar, tüm olumsuzluklara rağmen liman işletmesi yaparken, TDİ değişen yeni yönetim ve kadrolara eski uygulama ve yasaları göz ardı edip, kendilerince dönemsel yeni yorumlamalar yapmaya, liman işletmesini olumsuz etkilemeye devam ediyorlar.

16- Devlet ve Kamuoyu ETKİLERİ

Bürokratik anlamda sürekli gelişim, değişim, yenileme, etkileşim artmaktadır. Özelleştirme ile yapılan ilk İşletme Hakkı Devir sözleşmenin bu kadar zaman sonra taraflarca oluşacak bağımsız hakem heyetleri ile yorumlanması gerekirken, aksine sürekli değişen TDİ yönetim ve bürokratları tarafından TAHKİM ve İCRA Tehdidi altında çok sert yaptırımlar ile baskılanmaktayız.

 

İlk kurulduğunda Şehrin dışında olan RİZE LİMANI, şu an çevreleri konutlarla sarılmış, üretimi düşünmeyen bir güruh ise top oynamak, balık tutmak, bisiklet binmek, bu tip işletmelerde olabilecek sonuçları istemeyen bunlar gibi bir takım bireyler, istihdam, üretim, ihracat ve döviz kazandırıcı liman tesislerini sürekli CİMER, Çevre ve Ulaştırma Bakanlığına şikâyet etmekte, yapılan denetimler sonucu asılsız çıkan bu şikâyetler sonucu her altı ayda bir çevre denetimlerine tabi tutulmamız olağan dışı giderlerimizi artırmaktadır.

Özel olan bu çevre firmaları tarafından denetlendiğimizde zaten işletme faaliyetlerimizle ilgili var olan sınırları aşmadığımız raporlarla  tespit edilmektedir. 

1997 yılı Özelleştirme- 2020 yılı sonrası Olumsuz Şartlar:

RİPORT RİZE LİMAN Batısında %25 Olmaya bir liman ve Doğu-80 km mesafede ciddi oranda yük, müşterisi limanların; Özelleştirme öncesi imkan, kabiliyetleri, müşteri, yük potansiyeli, imkanları devam ediyor.

TDİ Rize Liman Şefliği 1997 yılına kadar İlk özelleştiğinde ve ilk 10 yıllık süreç 2010 yılına kadar 1000 GRT kadar gemiler TDİ Fiyat tarifesi ve mevcut yasalar ile 0.50 USD karşılığı 60-70 Bin Ton/Yıl kendi yükünü boşaltan, sınırlı yük ile TDİ bağlı şeflik olarak devam etmişti.

Özeleştirme öncesi batı ve doğusunda yer alan limanların ilk avantajları neydi:

Batısında yer alan Liman:

Özelleştiğinde 2 ile 4 Milyon TON yük,

Konteyner,

Cruise uğrak hattı,

Gümrüksüz mağazalar,

Şehir sanayisi ve

Trabzon - Erzurum yolu.

Makine Parkında

2 Römorkör

2 Pilot Bot

Palamar Botlar

Her Rıhtıma ikişer Sabit Rıhtım vinçler

Mobil Vinçler

Forkliftler

Stiker, Konteyner taşıma araçları,

Bunker ve limancılıktaki tüm ekip, ekipman ve donanıma sahiptir.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Karadeniz ve Doğu Bölgesi Ofis Depoları

Serbest Bölge alanı yıllık 650 Bin x 2 boşaltma ve yükleme  

Serbest Depolar

Doğusunda Kılavuzluk için Petrol Ofisi, deniz dolum Depoları.

Beton sahaların büyüklüğü,

Rıhtımların derin ve fazla olması büyük avantaj sağlamıştır.

Bunlara Rağmen Trabzon-Erzurum yolu üzeri ve çevresinde ithalatçı kömür eleme tesislerin fazlalığı, Limanı her türlü yükleri taşımaya uygun araçlar bulunduran; Kamyon, TIR araçlara sahip Firmalar ve Taşıma kooperatiflerin çokluğu, Ulusal ve Uluslararası deniz taşımacılığı birçok firma ve Acente varlığı, Trabzon-Erzurum yol güzergâhın olması, başta çok büyük avantaj ortaya çıkmaktaydı.

Doğuda Liman:

Özelleştirme öncesi ve sonrası

1 ile 1.5 Milyon TON yük Potansiyeli

2 Römorkör

1 Pilot Bot ve

Palamar Botlar

Rıhtımlarda Sabit vinçler.

Mobil Vinçler,

Forkliftler, 

Bunker,

TMO Depoları,

Akaryakıt depoları,

Serbest Depolar.

Ayrıca Hopa ve çevresinde kömür eleme tesisleri.

Liman yükleri taşımaya uygun araçlar bulunduran; Kamyon, TIR araçlara sahip taşıma kooperatiflerin çokluğu.

Ulusal ve Uluslararası deniz taşımacılığı birçok firma ve Acentelerin varlığı.

Hopa-Erzurum yolu.

1997 yılında Bölgede Özelleşen ilk limanlardan olan Rize ,Hopa ve  Giresun, sabit bir bedel ile  her yıl işletme gelirlerinden % 25 pay alınmak suretiyle özelleştirilmiştir.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 1996 yılında aynı anda Rize, Hopa, Trabzon, Giresun, Ordu, Tekirdağ, Antalya Limanlarını TDİ,  CİRO dan %25 pay ile ihaleye çıkmış.

1997 yılında Özelleşemeyen Trabzon Limanı 2003 yılında tekrar %25 Pay olmadan, sadece sabit bedel ödemek kaydı ile yeniden ihale edilmiş.

2003 yılı haksız rekabet yaratacak yeni şartlarla yapılan bu Özelleştirme 20,2 milyon ABD doları sabit bedel, 30 yıllık işletme hakkı 20 Kasım 2003'te envanterindeki tüm aktifi ve 3-4 milyon ton yükü, makine parkıyla TDİ Liman yeni kiracısına devir etmiştir.

Özelleştirme Sonrası yaşanan olumsuz uygulamalar

 

21.02.2002 Tarihli Düzenleme ile daha önceden Özelleştirme şartları belirlenen ve ihaleye çıkan, ilk kamu limanları ile devlete Hiç bir bedel ödemeden kurulan özel, tüzel, kamu bütün iskele ve limanlardan alınmak üzere 21.02.2002 tarih “491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Döner sermayeye aktarılacak paylar başlıklı EK MADDE 8 “Kılavuzluk ve Römorkör hizmeti vermekte olan kamu kurum ve özel kuruluşların, elde ettikleri aylık gayrisafi hasılattan %6.5 oranında pay alınır” şeklinde düzenleme yapılmış, bu uygulama Şirketimize ihale şartlarında olmayan, önceden ön görülmesi imkânsız bir ilave mali yükümlülük getirmiştir.

2002 yılı öncesi ilk olarak İstenen %6.5 paylar için kendini sorumlu gören TDİ iptali için dava açmış, kazanıp iptal ettirmiştir.

TDİ ile Diğer liman ve iskeleler açtıkları dava sonucu mahkemelerce uygulamayı Red edince, Bakanlar kurulu daha sonra KHK ile bu talebi yasallaştırıp %6.5 pay bütçeye koymuştur. Bütçeye konan bu ödemeyi TDİ Kabullenmeyip KHK öncesi özelleşen limanlar bu ödemeyi yapmaya mecbur kalmıştır. KHK ile 21.02.2002 eklenen %6.5 pay. 2019 yılında tekrar %3.5 artış daha eklenip günümüzde 6.5+3.5 Toplamda % 10 Kılavuzluk CİRO payı, mal sahibi TDİ Ödemesi gerekirken bu bedeli kiracısına ödetmeye devam etmektedir.

1997 yılı İhale şartları ile limanı işleten RİPORT daha sonra eklenen bu pay sayesinde hala döner sermayeler hesabına %10 üzerinde her yıl 50.000 USD ödeme yapmaya devam etmektedir.

Kılavuzluk hizmetleri TDİ %25 Döner Sermaye %10 Toplamda %35 CİRO payı, yapılan yatırım ve gelir üzerinden karşılanması, bilançomuzu ciddi anlamda etkilemektedir.

İŞLETME HAKKI SÖZLEŞMESİNDEN  Doğan haklar

RİPORT Rize Limanı işletme hakkı devir sözleşmesi; tarafların karşılıklı anlaşma ile özelleştirme şartları revize edilir madde olmasına rağmen Özelleştirme TDİ temsilcisi yönetim kurulu üyelerin değişimi ve düzenlenmesi harici hiçbir şekilde revize edilememiş, İşletme hakkı devir sözleşmesinde İşletme Rize Limanı gelirleri dışında Cirodan %2 pay ödenir olmasına karşın uygulanmamıştır.

İşletme hakkı Devir sözleşmesi,  A Tipi Genel Antrepo ve Liman dışındaki Römorkör Faaliyet hizmetlerihariç, Liman gelirleri ile ilgili tüm gelirleri saymış, Sözleşme %25 pay oranına tabi tüm kalemlerin hepsini belirtmiş olmasına rağmen, Liman hizmetidir diye saymadıkları Antrepo işletmesini %2 Olmalı itirazını icraya koymuş, Liman hizmeti olmayan, liman dışı bile yapılan bu işin rekabet %25 pay ile rekabet edemeyecek olduğumuz için kapatma tehlikemiz olduğundan, hakkaniyet ve sözleşme gereği bu gelirin harici gelirlerden %2 Pay olması gerektiğini belirtip,  itiraz ettik.

İtirazımız üzere ,denetime gelen müfettiş sonraları TDİ Genel Müdürü, denetim Raporunda Antrepo gelirin Liman faaliyeti olmadığı, bu gelirin  %25 değil %2 Girmesi gerekir raporuna rağmen TDİ bu rapora uymamıştır.

ANTREPO Gelirine eklenen %25 emek yoğun zorlama sayesinde Liman dışında RİPORT ANTREPO sonrası kurulan iki yeni A Tipi Genel Antrepo ile rekabet edemeyen RİPORT,  A Tipi Antrepoyu kapatmıştır. Liman faaliyeti ve sundurma etkilenmesin diye depo olarak kiraya verilmiştir.

İşletme Hakkı Sözleşmesinde özellikle Rize limanında, Liman hizmeti olup Rize Limanı harici başka yerlerde olan faaliyetler kapsayacak olmasına rağmen TDİ şimdiye kadar %2 ye tabi olacak hiçbir örnek bulamamış, tüm gelirleri %25 üzerinden, içerisine alıp RİPORT Liman işletmecilik ve limana yatırım yapmasını engellemiştir.

TDİ her zaman RİPORT ile uzlaşmaya gitmeden, tek taraflı yorumlayıp direk Tahkim ve icra kanalları baskı unsuru kullanıp her zaman istediği sonucu almıştır.

TDİ Rize Limanı; Özelleştirme sonrası kurulan Çayeli Ünye Çimento Limanında yapılan kılavuzluk hizmeti ,Rize Limanı ihale öncesi TDİ zamanında yoktu. TDİ , Rize Limanı Özelleştirme öncesi olmadığı için Çayeli Ünye Çimento Limanına hiç bir hizmet vermedi.

TDİ her zaman Mahkeme ya da İcra yolları ile baskılama sayesinde kamu zararı olmadığı hallerde bile kamu adına hareket ediyorum olgusunu ileri sürüp, RİPORT’u icraya verip Şirket ve Şirket Ortakların banka itibarını zedelemeyi tercih etmiştir.

Rize Limanı özelleştirme kamuda “TEKEL HAKKI “ kaldırıldı ve sonrası tartışılır bir düzenleme RİZE LİMANI DIŞ LİMAN sınırları yok sayıldı, RİPORT Rize Limanı sadece iki mendirek arası iç limana hapsedildi.

Tüm bu yasal düzenlemeler rağmen TDİ kanunla kısıtlanan bu liman bölge dışı ÇAYELİ Ünye Çimento tesis limanı olan RİPORT KILAVUZLUK hizmetinden %25 pay almaya devam ediyor.

RİPORT RİZE LİMANI Çayeli ilçesinde olan operasyon için Ünye Çimento Firmasıyla hiçbir hukuki bağlantısı olmamasına rağmen %25 ile kendisine + %10 Döner sermaye toplamda % 35 cirodan pay alıp, her yıl yatırıma yönlenecek olan 50 Bin USD fazladan ödeme yapmamıza neden olmaktadır.

RİPORT Bu uygulama sonrası 20 yıl çok ciddi oranda bir miktarı işletme sermayesine katması gerekirken; TDİ anlaşılamaz eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırı uygulamaların devamı olarak bu payı RİPORT İŞLETME SERMAYESİ yerine kendi TDİ hesabına aktarmaya hala devam ediyor.

 

2021 RİPORT Rize Liman İşletmesi Yatırım A.Ş

RİPORT İki liman arasında sıkışmış olmasına rağmen, Dış liman sahasında yer alan Çayeli limana zorunlu 365 Gün 24 Saat hizmete zorlanırken bu gelirlerin TDİ Haksız tutum sonucu %35 ciro payına zorlandırılmıştır.

Tüm zorluklara rağmen RİPORT Güçlü ortaklık yapısı, Profesyonel Liman yönetim anlayışı ile.

Rize ve Rize Bölgesine ÖZELLEŞTİRME sonrası Liman hizmetleri hakkında çıkan tüm yasal DÜZENLEME ve TDİ Tüm Zorlamalarına rağmen.

Tüm Olumsuz şartlara tedbirler almaya:

ÖNCELİKLİ LİMAN YATIRIMLARI

“Kılavuzluk, ISPS, Güvenlik, Katı ve Sıvı Alım Tesis, Acil Müdahale plan ve tedbirleri, Kamu hizmetleri” yapmaya, istihdam yaratıp, ÇBİ İhracatına sekte vurmamaya, ilin ve bölgenin LOJİSTİK ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

RİPORT PERSONEL VE İSTİHDAM:

RİPORT RİZE LİMANI Özelleştirme öncesi 11 personel olan Liman (Rize Liman işletme şefi hariç, Odacı, evrakçı, kantarcı sayman, güvenlikçi, muhasip ve palamarcı) tamamı özelleştiğinde TDİ tarafından merkeze alınan personel,  Özelleştirme sonrası günümüzde çalışan sayısını 30 personele çıkarmış, RİPORT kendi bünyesinde işletme, yönetim kadrosunda, Rize Liman ile iş yapan, yük getiren, acentelik yapan, tedarik sağlayan, yük taşıyan, şoförlük yapan, kumanya veren, tamirat ve Gübre-Kömür paketlemelerinde çalışan, tesislerde eleme yapan, muhasip, denetim, kayıtçı, kantarcı, pazarlamacı, teknisyen, usta, işçi, kürekçi, operatör, kaptan, gemici gemi adamı gibi nitelikli bünye oluşturmuştur. Sektöre hizmet eden sanayi, tedarikçi dükkân ve satıcılar ile birlikte; Çay ekicisi ve Çay tarımı ile ilgilenen halkın gübresini Rize Liman üzerinden sorunsuz bir şekilde tedarik ederken,  her yıl artan oranda bu hizmetleri temin etmesini düşündüğünüzde RİPORT RİZE limanı tüm bu pay ve Paydaşların Ailelerini bu faydaya kattığımızda toplumsal etkileşim rakamına ONBİNLERE ulaşmış olursunuz.

RİPORT RİZE LİMANI Liman ile ilgili diğer işler yapan Pay ve Paydaşları dahil ettiğimizde, İstihdam yaratan diğer şirketler; kendi hizmetlerini karşılayan firmalar ile dönemsel devamlı istihdam sayıları lojistik yapanlarla birlikte 150 kişiye kadar da çıkmaktadır.

ÖZETLE:

ÖZELLEŞEN RİPORT RİZE LİMANI YATIRIM ÖNCELİĞİ NASIL OLUŞTU.

1-ISPS Güvenlik

2-Kılavuzluk hizmeti

3-Acil Eylem Planı

4-İdari bina

5-İşletme RUHSAT, Çevre ve Müsteşarlık talepleri

6-Kapalı HANGAR

7-Liman Boşaltma hizmetleri ve VİNÇLER

ISPS Güvenlik:

Güvenli liman statüsünde ISPS Koruma standartlarına haiz güvenlik sistemi

Hudut kapılarında olması gereken günlük 10.000 Araç plakası okuma sistemi

KILAVUZLUK:

Römorkör 32 TON Çekme güç

RİPORT Pilot Bot 12.5 Metre Boy 2x400 HP

Palamar Bot 10 metre 350 HP

Kılavuzluk sitemi

İdari bina:

Sıfırda Modern bir işletme Binası

İşletme İzni, Çevre ve Müsteşarlık talepleri:

Acil Eylem Planı

Yasaların zorunlu emrettiği özelliklerde Atık alım tesisi

Liman ve sahaları donatacak yangın söndürme sistemi

Tüm liman ve depolarda Güvenliği sağlayacak kamera kayıt sistemi

Kapalı HANGAR:

Sıfırdan 7.000 m2 modern Depolama alanları

 

Liman Boşaltma VİNÇLER:

Limanlarda vinçleriniz olsa bile eğer; ISPS, Kılavuzluk yetkisi, İşletme Ruhsatı, Çevre Tedbiri, Atık Alım tesisi, Kamera, Araç giriş kayıt, idari bina, Depolama, Yüklerin Transferi sağlayamaz iseniz milyonlarca dolar masraf ettiğiniz vinçler, personel istihdamı bir işe yaramaz.

Liman Başkanı Rıhtımlara gemi yanaşma ORDİNO vermesi için Liman işletme ruhsatınızı almak zorundasınız.

2020 sonrasında Rize Limanı

RİPORT Kiracısı; Çayeli Bakır İşletmeleri 400-450 Ton/Saat Kapasite imkânı ile cevher yüklemeye devam etmektedir.

 ÇBİ ilk Kurulduğu TDİ işletmesinden günümüze kadar LİMAN sahamızdaki İŞLETMEYE ait Depo, Dolum Tesisi ve Çevher RIHTIMI kullanarak, Liman ile ilgili tüm yükleme, yığınlaşma, aktarma, nemlenme, Bunkere taşıma, Operasyon ve gemilere dolum hizmetleri. Limanda var olan Depolar arası aktarma işlemlerin tamamı, ÇBİ dışarıdan aldığı hizmetler ile birlikte kendi personeli denetiminde başka firmalara yaptırmaya devam ediyor.

ÇBİ Rize Liman MADEN YÜKLEMESİ ile ilgili LİMAN HİZMETLERİN; satın alma, koordinasyon, denetim, ödeme, sorumluluk, bakım, tutum, onarım ile ilgili işlerin tümünü “ÇBİ” kendisi yapmakta, yükleme tesisin bakım, onarım, elektrik, parça değişimi, yenileme, sigorta hizmetlerini karşılamaktadır. Gemi ve Donatanına Demoraj, Bekleme ve yüklemeden dolayı verecek olduğu tüm işlemlerden RİPORT RİZE LİMANI değil “ÇBİ” sorumludur.

ÇBİ ayrıca kendisine tahsis edilen Rıhtımın temizlenmesi ve bakım tutum işlerinden ÇBİ kendisine AİT SÜPÜRME ARACI ile ÇBİ mesuldür.

PİLOTAJ Hizmetleri:

1997 Özelleştirme sonrası

Rize Limanı Özelleştirme öncesi Trabzon Limanında alınan hizmetleri 1997 yılı sonrasında RİPORT kendi imkânları ile sağlamaktadır.

Römorkör, Pilot, Pilot Bot, Palamar bot , Riport Rize Limanı kendi personeli ve kendi kılavuzluk teşkilat imkân ile verilmektedir.

 

Kılavuzluk, “Römorkaj Pilotaj” Barınma Hizmeti

Türkiye Denizcilik İşletmelerine  TDİ:                                Cirodan  % 25

Denizcilik Müsteşarlığına ise (Sonradan Eklendi):           Cirodan % 10

Kamuya Cirodan % 35 pay aktarılmaktadır

Rize Limanı Özelleştirme sonrası işletmeye alınan; Rize Liman sahası dışı, Çayeli Ünye Çimento tesisi, TDİ hiçbir hüküm ve tasarrufu, gideri, yatırımı, sorumluluğu, yaptırımı olmamasına rağmen,  anayasada olmayan tekel hakkı adı altında Rize limandan 15 Mil uzakta ÇAYELİ ilçesi- Çayeli Ünye Çimento tesisine verdiğimiz hizmetten  % 25 TDİ Payı ve % 10 Kılavuzluk Römorkörcülük Payı ödemelerini yapmaktayız

RİPORT olarak Her yıl Yatırım, istihdama dönüşecek “50.000 USD” Toplamda % 35 pay oranı almaya devam etmesi, RİPORT İşletmenin daha fazla yatırım ve istihdam yapmasına önemli ölçüde engel olmaktadır.

Römorkaj Hizmeti:

32 Ton ALİBABA Römorkörü

Özelleştirme öncesi; TDİ Sahibi olduğu Rize Limanında kılavuzluk teşkilatı için hiçbir deniz vasıtası yoktu. Özelleştirme ve 1997 sonrasında Römorkör, RİPORT Palamar Bot, Pilot Bot sahip olmuş, bu deniz araçları sayesinde Rize Limanı özelleştirme öncesi olmayan Kılavuzluk teşkilatını kurmuştur.

Römorkör aynı zamanda kamu hizmeti veren bir hizmet aracı gibi ulusal ve uluslararası ticaretimize katkı sağlamakta, bölgede deniz ticareti için hareket eden tekne ve gemilere güven aşılamaktadır.

RİPORT RİZE LİMANI     

Özelleştirme ilk 10 yıl ve sonrası

General kargo yüklerin gelişimi.   

Rize ve ili yüksek tonaj yük bağlantısı yapabilecek hinterlandı, sanayi ve tüketim imkânına sahip olmadığı için, RİPORT RİZE LİMANI büyük mücadele vermiş, yük boşaltma potansiyelini sürekli artırma çabaları ile mevcut tonajlara ulaşmıştır.

 

Firmalar                              Özelleştirme ve sonrası       Günümüz

1997-2007                        2008-2020

ÇAYKUR  Dahili Kömür                 40.000 MT                                      -0-

İthal Kömür (Selimoğlu)              10.000 MT                                      -0-

Paketli Gübre                                 18.500 MT                                      -0-

İthal Akkuş-Efor-Er kömür              -0-                                      120.000 MT

İthal Gübre                                          -0-                                        18.000 MT

Yerli Dökme Gübre (Ortalama)      -0-                                       20.000 MT

 

Kılavuzluk Gelirleri

Firmalar                              Özelleştirme ve sonrası       Günümüz

1997-2009                        2010-2020

 

ÇAYKUR  Dahili Kömür                             -0-                                          -0-

İthal Kömür (Selimoğlu)                          -0-                                          -0-

Paketli Gübre                                             -0-                                          -0-

İthal kömür- Yerli-Yabancı (Yıllık)         -0-                                          49 Gemi

Çayeli Çimento tesis Yıllık                       -0-                                       121 Gemi       

Yerli Dökme Gübre (Ortalama)             -0-                                          5 Adet         

Proje Yükler:

Proje yüklere hitap edecek gerekli tüm donanıma sahip bölgesel liman bulunmamaktadır.

Proje yükler genelde FORWARDERS denetiminde MULTİMODAL “Kombine Taşıma” yapan firmalar limanlardan beklentisi; Liman hizmeti, Kılavuzluk, Pilotaj, Barınma, Boşaltma, Terminal hizmetleri olarak sıralanır.

FORWARDERS ya da TİO belgesi olan MULTİMODAL “Kombine taşıma” yapan ve yükü ilk elinden takip eden profesyonel taşımacılar bu hassas yüklerin tüm işlerin baştan sona kontrollerinde olmasını ister. FORWARDER firmaları çalışacak olduğu limanda olmayan imkân ve makineyi kullanmadan, dışarıdan temin etmesi mümkün olacağı limanı tercih ederler.

Özel yükler sıradan imal edilmedikleri için zaman ve dikkat çok önemli olduğunu sektörde olan tüm firmalar bilir.

LİMAN işleten firmalar büyük risk, büyük sorumluluk içeren bu tip proje taşımalarda, LİMAN İŞLETME sorumluluk almaktan kaçınmaktadır.

Kombine taşıma işi yapan ve Ulaştırma Bakanlığının özel izin verdiği “TİO” belgesine haiz proje ve kombina taşımacılık yapan firmalar; Olası durumlardan mesul olmamak, operasyon tamamını takip etmek için  tüm ülkeler ve limanlarda bu tip işleri yapmaktadırlar.

Liman işletmeciliği harici işleri yapan TİO belgesine haiz bu firmalar sektörle ilgili ve gerekli sertifika, belge, farklı yetkiler ile donatılması gereken çok özel firmalardır.

Multimodal Taşımacılık nedir;

Multimodal taşımacılık;

Malların tek bir sözleşme altında taşınmasıdır, ancak en az iki farklı taşıma şekliyle (Gemi, Kamyon, Paketleme, Depolama) gerçekleştirilir; Sorumlu olan Taşıyıcı, birkaç farklı taşıma modu tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, tüm taşıma işleminden (Ödeme, Sigorta, Kalite, Dağıtım)  sorumludur.

 

Freight Forfarders:

“Freight forwarders; Uluslararası kargo taşımacılığı yapan şahıs veya şirketlerdir. Temel olarak dört farklı çeşitleri içerebilen tüm taşıma hizmetini vermektedirler.

FORWARDERS taşıma hizmeti kapsayan unsurlar deniz, liman, depo, hava, kara ve Demiryoludur.

Bu taşıma çeşitleri kendi aralarında PARSİYEL ve FULL olarak ikiye ayrılırlar.”

Taşıma sürecinde tüm sorumluluğu üzerine alan firmalara FORWARDER denir

LOJİSTİK  HİZMETLERİ:

Profesyonel taşıma , LOJİSTİK işleri yapanların türlü taşıma, gümrükleme, aktarma, depolama, ayrıştırma, sınıflama, parsiyel ve Full hizmetleri, güzergahtaki tüm Ülke Liman ile gerekli hizmet ve araçları sunabilen donanım ve bilgiye sahip firmalar olması gerekir.

 

RİZEDE Liman işletme:

İlk öncelik:

İşletme, Ruhsat sahibi olmaması halinde; Kılavuzluk da yasalar gereği liman başkanlığı ordino düzenlemez. Her gemi yanaşma sonrasında artan oranda büyük maddi cezalar uygulanır, gemi liman, iskeleye yanaşamaz.

 

Kılavuzluk için yapılması gereken;

Liman ve İskele ISPS Güvenlik kod normlarında olmalıdır. Liman, İskeleye gelecek olan gemilerin yanaşma ve kalkışını yapacak kılavuzluk hizmet izni alındıktan sonra, deniz aracının barınmasını sağlamak, barınma sürecinde, Liman ve iskelede geminin yangın ve önceden alınmış Liman acil müdahale eylem planı olmalı, Plan gereği olası duruma müdahale etmek ve acil durumda deniz aracının limanı terk edebilme kabiliyeti ve donanımına sahip olmalıdır. İşletme izni olan limanlar yük sahibi ve gemi donatanına bu işleri yapabilme imkanını ve güveni verebilmelidir.

 

LİMANLARDA İkinci öncelik:

Yeterli açık sahası olmasına rağmen yük ıslanabilecek ya da dökme yükler için kapalı alanı olmayan liman tercih edilmez.

Limancılık yapmak isteyen, her türlü yükü hedefleyen işletmeler ıslanabilir her yük için Liman gelecek transit olmayan yükler için acilen yüklerin depolanıp, işlenip, istiflenip, bekletilecek kapalı, omurgası sağlam depolara sahip olması gerekir.

 

 

 

 

Üçüncü Öncelik:

Liman işletmenin gemilerin ve öncelikli yüklerin özelliklerine haiz, her türlü sertifikaya sahip ve iş güvenliği kurallarına uygun ortam ile liman boşaltma vinç ve diğer aparatları yedekli olarak temin etmek olmalıdır.

 

Yükleri kısıtlı olan, sürekli iş potansiyeli olmayan, tonaj ve özelliklerinde değişim yaşayan limanlarda; ilk uygulanacak yöntem yük sahiplerinin kendi imkânı ile boşaltma yapması olarak tercih edilmelidir.

Limana gelmesi muhtemel yüklerde işletme geliri; Kılavuzluk ve terminal hizmeti alınabilecek bir yük için eğer işletmenin boşaltma imkânı yoksa başka limana gidebilecek bu yükü hassas, tecrübe yük olarak değerleyip, yük sahibine ya da temsilcisi Forwarder gerekli kolaylığı işletme sağlayacaktır.

Özellikli yüklere münhasır işletmede olmayan; Özel Donanım, özel kap, özel aparat imkânlarının hızlı, sağlıklı, proje benzeri yükler için Liman işletme imkân dışı gelen talepleri karşılayamıyorsa bu tip yüklerin yine yük sahibine ya da temsilcisi Forwarder gerekli kolaylığı işletme sağlamak zorundadır.

 

LİMAN İŞLETMESİ; Yük sahiplerine, Lojistik Firmalarına FORWARDERS denetiminde MULİTİMODAL “Kombine” taşıma yapanlar,  işin oluşum ve sonuçlanması için liman işletmesi ile anlaşıp İhtiyaç olan liman makineleri, Liman vinç, Lastikli loder, uygun kamyon, gerekli TIR ve her türlü aparat ve yüksek tonaj VİNÇ taleplerine karşın, bu yüklerin imkân el vermemesi,  boşaltması için LİMAN İŞLETMESİ YÜK SAHİBİNİN kendi imkânları ile yüklerinin boşaltılmasına müsaade eder.

 

Uzman Vinç firmalar:

İşletme limanda işlem görecek yüklerin, limana ait anlaşılan fiyat üzerinden Liman gelirini ödemeleri halinde, tüm yüklerin yüklenip boşaltmasına imkân sunmaktadır.

İşletme liman geliri yanında ayrıca kılavuzluk, gemi barınma geliri kazanmasını da sağlar. FORWARDER firmaların ya da yük sahibi olanların, özellikli ve büyük yatırımlar gerektiren işlerde yapılacak işi, kendi imkânlarıyla veya dışarıdan sağlayacak oldukları ekip ve ekipmanlar ile tüm risk ve sorumlulukları kendilerinde olmak kaydı ile yapılabilmektedir.

 

RİPORT RİZE LİMAN İŞLETMESİ:

Limanın  yapabilme kabiliyetinde olmayan yükleri ,Rize’ye çekebilmek, Limana işlerlik kazandırmak, hinterland ile sanayi ve ilin ekonomisini geliştirmek, limanın nakit akışını sürekli hale getirmek için, gelecekte kendi ekip ve donanıma öncelik sırasına göre sahip olabilmek gerekir.  Limana gelebilecek devamlı artan ve sürek arz eden yük tonajı yakalamak, Rize Limancılık tarihinde olmayan işleri, yükleri, operasyonel boşaltma ve yüklemeleri Rize limanında yapmak,

Tüm bunların üzerine İşletme olarak yerel firmalara gerekli kolaylık ve ihtimamı göstermek gerekir.

Bu Operasyonlar ile öncelikli amaç; başta KILAVUZLUK, BARINMA, LİMAN, BOŞALTMA hizmet kalemler ile işletmenin her türlü GELİRİNİ artırmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç:

 

Riport Rize Liman İşletmesi Yatırım A.Ş , 1997 yılı Özelleştirme sonrası RİPORT RİZE Limanı bölgede olmayan, Rize’ye yük getirebilecek kapasiteye sahip olmadığı için ilk etapta Lojistik FİRMALAR, Freight Forwarders, Multimodal taşımacılık, Antrepo ve İl ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için programlar geliştirmeye, kamuoyu oluşturmaya, toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalara hız vermiştir. Bu uğurda ulusal, yerel, bölgesel ve uluslararası programlarda sunum ve tanıtımlar yapmıştır.

RİPORT RİZE LİMANI: Vinç firmaları, Acenteler, Depoculuk Kömür, Gübre ithalatı ile depolama paketleme ve dağıtımını yapan firmalar ile KAZAN & KAZAN yöntemiyle limana hizmet ve gelirleri artırıp, Rize ve Rize Limanı LOJİSTİK ÜS olması çabaları ile “İYİDERE LOJİSTİK LİMAN” proje yapımına öncü olmuştur.

Böylesi bir projede katkı olma bilinci bile ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır.