Hizmetlerimiz

Rize Belediyesi ev kullanımları için içme suyu kalitesinde su içermektedir.

Liman hizmet hudutları dahilinde işletmece gemilere verilen tatlı su hizmetlerini kapsar. Gemiye verilen suyun miktarı talep sahibine aittir. Hizmet verilmeden önce imzalı talep formu işletmeye teslim edilmiş olmalıdır. İşletme, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri, sıra dâhilinde ve limanın kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesinde işletme yetkilidir.